Protac Bolltäcke™ - för vem, varför och hur? | Kom i kapp
Mina sidor / Kundlogin


transp
Protac Bolltäcke™
 
Lugn, trygghet och bättre sömn

Protac Bolltäcke™ är ett erkänt hjälpmedel mot sömnstörningar och motorisk och psykisk oro hos både barn, vuxna och äldre. Tyngdtäcket har utvecklats i linje med arbetsterapeutiska principer om sinnesintegration och har en vetenskapligt dokumenterad effekt. Protac Bolltäcke™ har effekt vid både lättare och allvarligare sömnproblem. Det kan användas som vanligt täcke på natten eller på dagtid för att lugna kroppen och tankarna.
 
Motorisk och psykisk oro gör det svårt att slappna av och påverkar upplevelsen av kroppen. Bollarnas djupa sinnesstimulerande tryck, tyngd och tydliga avgränsning av kroppen skapar en lugn, trygg och samlad känsla som ger djupare och bättre sömn och mer energi på dagarna.
 
Sömnstörningar
 
Protac Bolltäcke™ används i dag av många som lider av sömnstörningar eller kronisk trötthet. Tyngdtäcket har god effekt på sömnsvårigheter, oavsett om dessa beror på vardagliga bekymmer och stress eller smärta, ångest, depression, nedsatta sinnesfunktioner, utvecklingsstörningar eller psykiska och neurologiska besvär.
 
Sömnstörningar orsakar snabbt rastlöshet, irritation, hyperaktivitet, försämrad uthållighet, koncentrationssvårigheter och nedsatt inlärningsförmåga. Varaktig sömnbrist kan utvecklas till depression, ångest och nedsatt immunförsvar.
 
Design, storlekar och tyngd
 
Täcket är indelat i fickor, kassetter eller kanaler som är fyllda med plastbollar, granulat och/eller polystyren. Täcket finns i prematur-, baby-, junior- och vuxenvariant med samma storlekar som vanliga täcken. Vilken storlek som bör väljas beror på användarens ålder och storlek. Tyngd och innehåll bedöms utifrån användarens individuella behov av sinnesstimulering. Protac Bolltäcke™ är sytt i bomull eller det flamskyddsmaterialet Trevira CS, som är Öko-Tex-certifierat enligt standard 100, klass 1.
 
 Protac Bolltäcke™
 
• Avgränsar kroppen
• Ökar kroppsuppfattningen
• Har avslappnande verkan
• Ger bättre sömn
• Skapar energi
 
 
 
Protac Bolltäcke Classic
 
Protac Bolltäcke™ Classic innehåller polypropylen eller polystyrenkulor istället för plastbollar som Komikapps övriga täckessortiment.
Fyllningen i Protac Bolltäcke™ Classic Polypropylen består av granulatet polypropylen. Det ger en känsla av en stor vetekudde eller gammalt vaddtäcke. Denna modell ger ett måttligt taktilt stimuli, då man inte får det punktvisa trycket från bollarna. Istället får man ett tungt täcke med mer "vanlig täckeskänsla". Täcket är delbart i två med dragkedja.
Protac Bolltäcke™ Classic Polystyren innehåller polystyrenkulor (cellplastkulor). Det är ett varmt, omslutande täcke med måttligt taktilt stimuli.
 
Båda modellerna i Protac Bolltäcke™ Classic finns som vuxentäcken (5 kg). Alla modellerna i Classic-serien går att dela och kan tvättas i en hushållsmaskin med minsta kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Classic-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat). Läs med om Classic-serien här.

 
Protac Bolltäcke™ Flexible
 
Flexible-serien är täcken fyllda med löst liggande plastbollar som är indelade i fack. Dessa täcken ger ett kraftfullt taktilt stimuli, dels på grund av täckets tyngd och dels det punktvisa trycket på kroppen.
 
Protac Bolltäcke™ Flexible finns som juniortäcken (3.5 kg) och vuxentäcken (4, 7 och 10 kg). Alla modellerna i Flexible-serien är indelad i uttagbara kassetter för att möjliggöra tvätt i hushållsmaskin med minsta kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Flexible-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat).
 
Protac Bolltäcke™ Flexible finns både med och utan polystyrenkulor (cellplastkulor). Polystyrenkulorna ger en mer omslutande känsla än Flexible-täcket utan polystyren. Läs mer om Flexible-serien här.
 
Protac Bolltäcke™ Calm

I Calm-serien är bollarna sydda i kanaler, i långa rader. Användaren får ett lugnare och mindre rörligt täcke jämfört med Flexible-serien. Calm-täckena ger också en annan sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck och stilla tyngd.
 
Calm-modellerna finns som juniortäcke (3.5 kg) och vuxentäcken (4, 7 och 10 kg). Täcket kan delas i två och tvättas i tvättmaskin med minst kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Calm-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat). Läs mer om Calm-serien här.
transpKlicka här för att bläddra i katalogenAktuellt
Skola på lika villkor - Workshop
8 maj kl 9.30-12.00 i Bromma. Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser? Välkommen till en värld full av sinnesstimulering - sensomotorik - lek och k ...


BUP-kongress
Vi deltar på BUP-kongressen i Luleå 24-25 april.  ...


NPF-forum
NPF-forum 3-4 maj på Kistamässan, vi är med som utställare. Årets tema är "Se möjligheter - metoder och verktyg för en ...


Demensdagarna 24-25 maj
Demensdagarna är 24-25 maj på Malmömässan då är vi är med som utställare. Besök oss gärna!  ...


Föreläsning Gun Aremyr
6 september, 9-16, Umeå. Att njuta av livet när man har en demenssjukdom. Gun Aremyr och Komikapp som föreläsare. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinne ...


Startkit för grundskolan
Erbjudande! Skola på lika villkor. Vi har tagit fram ett startkit för att ni ska kunna investera i en bättre skolmiljö för eleverna. Hjälpmedel är en tillgång för ALLA elever, inte ...


Katalog 17/18
Vill du beställa ett exemplar av vår katalog? Maila oss ditt namn och adress. ...


transp