Protac Bolltäcke™ - för vem, varför och hur? | Kom i kapp
Mina sidor / Kundlogin


transp
Protac Bolltäcke™
 
Lugn, trygghet och bättre sömn

Protac Bolltäcke™ är ett erkänt hjälpmedel mot sömnstörningar och motorisk och psykisk oro hos både barn, vuxna och äldre. Tyngdtäcket har utvecklats i linje med arbetsterapeutiska principer om sinnesintegration och har en vetenskapligt dokumenterad effekt. Protac Bolltäcke™ har effekt vid både lättare och allvarligare sömnproblem. Det kan användas som vanligt täcke på natten eller på dagtid för att lugna kroppen och tankarna.
 
Motorisk och psykisk oro gör det svårt att slappna av och påverkar upplevelsen av kroppen. Bollarnas djupa sinnesstimulerande tryck, tyngd och tydliga avgränsning av kroppen skapar en lugn, trygg och samlad känsla som ger djupare och bättre sömn och mer energi på dagarna.
 
Sömnstörningar
 
Protac Bolltäcke™ används i dag av många som lider av sömnstörningar eller kronisk trötthet. Tyngdtäcket har god effekt på sömnsvårigheter, oavsett om dessa beror på vardagliga bekymmer och stress eller smärta, ångest, depression, nedsatta sinnesfunktioner, utvecklingsstörningar eller psykiska och neurologiska besvär.
 
Sömnstörningar orsakar snabbt rastlöshet, irritation, hyperaktivitet, försämrad uthållighet, koncentrationssvårigheter och nedsatt inlärningsförmåga. Varaktig sömnbrist kan utvecklas till depression, ångest och nedsatt immunförsvar.
 
Design, storlekar och tyngd
 
Täcket är indelat i fickor, kassetter eller kanaler som är fyllda med plastbollar, granulat och/eller polystyren. Täcket finns i prematur-, baby-, junior- och vuxenvariant med samma storlekar som vanliga täcken. Vilken storlek som bör väljas beror på användarens ålder och storlek. Tyngd och innehåll bedöms utifrån användarens individuella behov av sinnesstimulering. Protac Bolltäcke™ är sytt i bomull eller det flamskyddsmaterialet Trevira CS, som är Öko-Tex-certifierat enligt standard 100, klass 1.
 
 Protac Bolltäcke™
 
• Avgränsar kroppen
• Ökar kroppsuppfattningen
• Har avslappnande verkan
• Ger bättre sömn
• Skapar energi
 
 
 
Protac Bolltäcke Classic
 
Protac Bolltäcke™ Classic innehåller polypropylen eller polystyrenkulor istället för plastbollar som Komikapps övriga täckessortiment.
Fyllningen i Protac Bolltäcke™ Classic Polypropylen består av granulatet polypropylen. Det ger en känsla av en stor vetekudde eller gammalt vaddtäcke. Denna modell ger ett måttligt taktilt stimuli, då man inte får det punktvisa trycket från bollarna. Istället får man ett tungt täcke med mer "vanlig täckeskänsla". Täcket är delbart i två med dragkedja.
Protac Bolltäcke™ Classic Polystyren innehåller polystyrenkulor (cellplastkulor). Det är ett varmt, omslutande täcke med måttligt taktilt stimuli.
 
Båda modellerna i Protac Bolltäcke™ Classic finns som vuxentäcken (5 kg). Alla modellerna i Classic-serien går att dela och kan tvättas i en hushållsmaskin med minsta kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Classic-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat). Läs med om Classic-serien här.

 
Protac Bolltäcke™ Flexible
 
Flexible-serien är täcken fyllda med löst liggande plastbollar som är indelade i fack. Dessa täcken ger ett kraftfullt taktilt stimuli, dels på grund av täckets tyngd och dels det punktvisa trycket på kroppen.
 
Protac Bolltäcke™ Flexible finns som juniortäcken (3.5 kg) och vuxentäcken (4, 7 och 10 kg). Alla modellerna i Flexible-serien är indelad i uttagbara kassetter för att möjliggöra tvätt i hushållsmaskin med minsta kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Flexible-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat).
 
Protac Bolltäcke™ Flexible finns både med och utan polystyrenkulor (cellplastkulor). Polystyrenkulorna ger en mer omslutande känsla än Flexible-täcket utan polystyren. Läs mer om Flexible-serien här.
 
Protac Bolltäcke™ Calm

I Calm-serien är bollarna sydda i kanaler, i långa rader. Användaren får ett lugnare och mindre rörligt täcke jämfört med Flexible-serien. Calm-täckena ger också en annan sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck och stilla tyngd.
 
Calm-modellerna finns som juniortäcke (3.5 kg) och vuxentäcken (4, 7 och 10 kg). Täcket kan delas i två och tvättas i tvättmaskin med minst kapacitet på 6 kg. Alla täckena i Protac Bolltäcke™ Calm-serien finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat). Läs mer om Calm-serien här.
transpKlicka här för att bläddra i katalogen

Aktuellt
Semestertider
Vi har semesterstängt v 29, 30, 31, vår telefon öppnar igen v 32 med undantag för onsdagen den 8/8. Butiken i Varberg är fortfarande stängt under vecka 32 och åter öppet ...


Resande Workshop, Skola på lika villkor!
Vi kommer till DIN skola! Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser? Under workshopen presenterar vi fungerande strategier som kan hjä ...


Utbildning: Sinnesstimulerande hjälpmedel
5 september i Umeå. Vi välkomnar dig till en presentation om Komikapp och våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering.  ...


Föreläsning: Gun Aremyr
6 september, 9-16, Umeå. Att njuta av livet när man har en demenssjukdom. Gun Aremyr och Komikapp som föreläsare. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinne ...


Utbildning: Sinnesstimulerande hjälpmedel
18 september i Luleå. Vi välkomnar dig till en presentation om Komikapp och våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering. ...


Allmän produktvisning
26 september i Bromma. Vi välkomnar dig till en kort presentation om Komikapp och om våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering. Efter pre ...


Föreläsning Joanna Halvardsson
10 oktober, Göteborg. Alla är vi olika alla är unika!  Vi välkomnar dig som vill ta ...


Workshop: Trivsel och glädje

7 november i Bromma. Komikapp presenterar strategier och hjälpmedel som hjälper personer med demenssjukdom att få en bra balans m ...


Föreläsning Gun Aremyr

15 november, Kalmar.  Att njuta av livet när man har en demenssjukdom. Gun Aremyr och Komikapp som föreläsare. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sin ...


Startkit för grundskolan
Erbjudande! Skola på lika villkor. Vi har tagit fram ett startkit för att ni ska kunna investera i en bättre skolmiljö för eleverna. Hjälpmedel är en tillgång för ALLA elever, inte ...


Katalog 17/18
Vill du beställa ett exemplar av vår huvudkatalog? Eller någon av våra foldrar, Skola på lika villkor & Trivsel och glädje. Maila oss ditt namn och adress och skriv ner vad du önsk ...


transp