Forskning och dokumentation | Kom i kapp
Mina sidor / Kundlogin


transp
Forskning och studier
Evidens och beprövad erfarenhet! Läs mer i bifogat dokument.

Går ni i tankar att själva göra en studie på någon av våra produkter hjälper vi gärna till med vad vi kan. Välkommen att höra av er till oss.

filetype Sammanställning av studier om Protac Bolltäcke™.

Studier om Protac Bolltäcke™ med flera
Flera studier kring effekten av Protac Bolltäcke™ och andra tyngdtäcken har dykt upp under senare år. Här presenteras några av dem.
 
”Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD” Vetenskapligt fördjupningsarbete 30 p av Malin Pettersson, HT 2014, Linköpings Universitet.
Resultatet som framkommit har varit mycket positivt. En klar majoritet är mycket nöjda med tyngdtäckets effekt och har sett en förbättring hos sina barn främst vad gäller sömn och insomningstid. En del har även märkt av en förbättring under dagtid.
 
”Uppföljning av Barn och ungdomar 0-18 år i Västra Götaland som har behandling med tyngdtäcke” Verksamhetsuppföljning av Bosse Zetterlund och Ellen Odéus, HT 2013, Västra Götalandsregionen.
Resultatet visar att 75 procent av de tillfrågade upplevde god nytta med sitt tyngdtäcke.
 
”Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn” C-uppsats av Andersson B och Vadman M. 2012, Örebro Universitet.
Alla som deltog i studien uppgav att sömnen förändrats sedan behandlingen med tyngdtäcke påbörjats. Det framkom att insomningstiden minskade, antalet sömntimmar per natt ökade och antalet uppvaknanden minskade vid användning av tyngdtäcke.
 
”Use of Ball Blanket in attentio-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems”. Projektet genomfördes 2008 till 2010 av Bilenberg N och Hvolby A. Publicerades augusti 2010, i Nordic Journal of Psychiatry.
Resultatet indikerade att barnen, när de sov med Protac Bolltäcke™ hade en snabbare insomning, färre uppvaknande under natten samt att lärare såg en förbättrad koncentration under dagtid.
 
”Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap till personer med demens – vårdpersonals erfarenhet” Magisteruppsats av Gun Aremyr, HT 2002, Göteborgs universitet.
Resultatet visar på att patienter med demens kan dra nytta av att använda bl.a. Protac Bolltäcke™.
 

filetype Behandling av sömnsvårigheter hos barn.
filetype Uppf av behandling med tyngdtäcke VG-regionen.
filetype Användning av tyngdtäcken.
filetype Use of Ball blanket in ADHD.
filetype Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap.transpKlicka här för att bläddra i katalogenAktuellt
Temadag: Sensory intergration i vardagen
1 februari 2018 i Härnösand. FINNS PLATSER KVAR! Temadagen handlar om människans förmåga att bearbeta sinnesintryck och vad som kan hända om den processen inte fungerar optimalt. M ...


Skola på lika villkor - Workshop
22 februari kl 9.30-12 och kl 13.30-16 i Varberg. Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser? Välkommen till en värld full av sinnesstimulering - sens ...


Skola på lika villkor - Workshop
22 mars kl 9.30-12 och kl 13.30-16 i Varberg. Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser? Välkommen till en värld full av sinnesstimulering - sensomot ...


Skola på lika villkor, workshop
7 mars, kl 9.30-12 och kl 13.30-16 i Bromma. Komikapp hälsar er välkomna till en inspirerande workshop om en skola på lika villkor för barn och ungdomar med olika behov. ...


Utbildning:Sinnesstimulerande hjälpmedel
12 april kl. 9.30-11.30 och kl.13.30-15.30, i Bromma. En presentation om Komikapp och om våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering. Efter presentationen ...


Temadag: Sensory Integration i vardagen, Umeå
19 april, 9-16. Temadagen handlar om människans förmåga att bearbeta sinnesintryck och vad som kan hända om den processen inte fungerar optimalt. Marie Holmlund utgår från Ayres Se ...


Regionansvarig säljare sökes
Vi söker en affärsorienterad säljare till Stockholm som självständigt ska bearbeta befintliga och nya kunder. Våra prioriterade kunder återf ...


Katalog 17/18
Vår nya katalog har kommit. Vill du beställa ett ex? Maila oss ditt namn och adress. ...


Startkit för grundskolan
Erbjudande! Skola på lika villkor. Vi har tagit fram ett startkit för att ni ska kunna investera i en bättre skolmiljö för eleverna. Hjälpmedel är en tillgång för ALLA elever, inte ...


transp