Forskning och dokumentation | Kom i kapp
Mina sidor / Kundlogin


transp
Forskning och studier
Evidens och beprövad erfarenhet! Läs mer i bifogat dokument.

Går ni i tankar att själva göra en studie på någon av våra produkter hjälper vi gärna till med vad vi kan. Välkommen att höra av er till oss.

filetype Sammanställning av studier om Protac Bolltäcke™.

Studier om Protac Bolltäcke™ med flera
Flera studier kring effekten av Protac Bolltäcke™ och andra tyngdtäcken har dykt upp under senare år. Här presenteras några av dem.
 
”Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD” Vetenskapligt fördjupningsarbete 30 p av Malin Pettersson, HT 2014, Linköpings Universitet.
Resultatet som framkommit har varit mycket positivt. En klar majoritet är mycket nöjda med tyngdtäckets effekt och har sett en förbättring hos sina barn främst vad gäller sömn och insomningstid. En del har även märkt av en förbättring under dagtid.
 
”Uppföljning av Barn och ungdomar 0-18 år i Västra Götaland som har behandling med tyngdtäcke” Verksamhetsuppföljning av Bosse Zetterlund och Ellen Odéus, HT 2013, Västra Götalandsregionen.
Resultatet visar att 75 procent av de tillfrågade upplevde god nytta med sitt tyngdtäcke.
 
”Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn” C-uppsats av Andersson B och Vadman M. 2012, Örebro Universitet.
Alla som deltog i studien uppgav att sömnen förändrats sedan behandlingen med tyngdtäcke påbörjats. Det framkom att insomningstiden minskade, antalet sömntimmar per natt ökade och antalet uppvaknanden minskade vid användning av tyngdtäcke.
 
”Use of Ball Blanket in attentio-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems”. Projektet genomfördes 2008 till 2010 av Bilenberg N och Hvolby A. Publicerades augusti 2010, i Nordic Journal of Psychiatry.
Resultatet indikerade att barnen, när de sov med Protac Bolltäcke™ hade en snabbare insomning, färre uppvaknande under natten samt att lärare såg en förbättrad koncentration under dagtid.
 
”Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap till personer med demens – vårdpersonals erfarenhet” Magisteruppsats av Gun Aremyr, HT 2002, Göteborgs universitet.
Resultatet visar på att patienter med demens kan dra nytta av att använda bl.a. Protac Bolltäcke™.
 

filetype Behandling av sömnsvårigheter hos barn.
filetype Uppf av behandling med tyngdtäcke VG-regionen.
filetype Användning av tyngdtäcken.
filetype Use of Ball blanket in ADHD.
filetype Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap.transpKlicka här för att bläddra i katalogen

Aktuellt
Semestertider
Vi har semesterstängt v 29, 30, 31, vår telefon öppnar igen v 32 med undantag för onsdagen den 8/8. Butiken i Varberg är fortfarande stängt under vecka 32 och åter öppet ...


Resande Workshop, Skola på lika villkor!
Vi kommer till DIN skola! Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser? Under workshopen presenterar vi fungerande strategier som kan hjä ...


Utbildning: Sinnesstimulerande hjälpmedel
5 september i Umeå. Vi välkomnar dig till en presentation om Komikapp och våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering.  ...


Föreläsning: Gun Aremyr
6 september, 9-16, Umeå. Att njuta av livet när man har en demenssjukdom. Gun Aremyr och Komikapp som föreläsare. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinne ...


Utbildning: Sinnesstimulerande hjälpmedel
18 september i Luleå. Vi välkomnar dig till en presentation om Komikapp och våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering. ...


Allmän produktvisning
26 september i Bromma. Vi välkomnar dig till en kort presentation om Komikapp och om våra hjälpmedel inom sinnesstimulering, tidsuppfattning och planering. Efter pre ...


Föreläsning Joanna Halvardsson
10 oktober, Göteborg. Alla är vi olika alla är unika!  Vi välkomnar dig som vill ta ...


Workshop: Trivsel och glädje

7 november i Bromma. Komikapp presenterar strategier och hjälpmedel som hjälper personer med demenssjukdom att få en bra balans m ...


Föreläsning Gun Aremyr

15 november, Kalmar.  Att njuta av livet när man har en demenssjukdom. Gun Aremyr och Komikapp som föreläsare. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sin ...


Startkit för grundskolan
Erbjudande! Skola på lika villkor. Vi har tagit fram ett startkit för att ni ska kunna investera i en bättre skolmiljö för eleverna. Hjälpmedel är en tillgång för ALLA elever, inte ...


Katalog 17/18
Vill du beställa ett exemplar av vår huvudkatalog? Eller någon av våra foldrar, Skola på lika villkor & Trivsel och glädje. Maila oss ditt namn och adress och skriv ner vad du önsk ...


transp