23 augusti. Föreläsning med Gun Aremyr och Hanna Olsson

Innehåll
Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinneskommunikation för våra äldre? Berättelser och tips ifrån vardagen. Hur vi som personal och anhöriga kan stödja personer med demens att uppleva sinnesnjutning och sinneskommunikation och skapa en meningsfull tillvaro för individen. Konkreta tips på hur man kan arbeta med sinnesstimulerande miljöer inom äldreomsorgen.

Föreläsare
Gun Aremyr, fil.mag. leg. arbetsterapeut, har tidigare arbetat med arbetsterapi, anhörigstöd, hemtjänst, minnesutredning, psyko geriatrik, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden. Hon har även föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.

Komikapp är ett hjälpmedelsföretag med inriktning inom kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel. Vi visar våra populära produkter inom välfärdsteknik bland annat Mobii KomiAktiv och Virotea VR. Vi kommer under eftermiddagen att prata om vikten av att stimulera alla våra sinnen samt visa flera av våra produkter inom kognition, sinnesstimulering och trivsel & glädje.

Målgrupp
All personal som möter äldre och personer med en kognitiv sjukdom/demens!  Varmt välkomna!

 

NYTT!! Datum: 23 augusti 2022

Tid: 9:00 -15:30, lunch 12:00-13:30

Plats: Scheelevägen 15, Alfa3 i Lund

Lokal: Forum, IDEON center

Pris: 895 kr + moms.

Sista anmälningsdag: 8 augusti. Fika och lunch ingår.

Avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till den 8/8.

Efter det debiteras full kostnad, anmälan är inte personlig. (Så om du får förhinder kan en kollega komma istället.)

Obs! Meddela om eventuell allergi eller specialkost i anmälan.

Vi följer FHM´s rekommendationer gällande Covid.

Vaccinationspass krävs för att delta.

Vid frågor kring temadagen kontakta Hanna Olsson,

telefon 0709-21 15 60 eller e-post hanna.olsson@komikapp.se