24 maj. Skola på lika villkor

Varför riskerar rasten att bli osjälvständig och allt annat än vila för elever som inte har koll på tid?

Hur kan våra produkter öka koncentrationen och minska oron under lektionerna?

Möter du barn och ungdomar i grundskolan med neuropsykiatriska diagnoser?

Välkommen till en värld full av sinnesstimulering – sensomotorik – lek och kognition! 

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar som yrkesverksam vid skolor (t ex specialpedagoger, lärare, kuratorer, psykologer, skolsköterskor, skolläkare) och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med elever som kan behöva kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel.

När? 24 maj

Tid? 14.30-15

Webinaret är kostnadsfritt.