23/3 i Bromma. Daglig verksamhet/LSS – Aktivitet och kvalitét

Workshop i Bromma!
Ulf Forsell och Henrik Vingevik presenterar strategier och hjälpmedel som hjälper personer med kognitiv svikt att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Sensomotoriska hjälpmedel hjälper personer att öka deras delaktighet och självständighet. Komikapp har många fina produkter som förhöjer livskvalitén i vardagen. Produkter som ger lugn och trygghet. Målet är att öka gemenskapen och ge användaren utmaningar som ger personlig utveckling samt ger dagarna meningsfullt innehåll. Vi visar våra interaktiva produkter tex. Mobii KomiAktiv, en interaktiv projektor, stimulerar användaren till social interaktion, fysisk aktivitet och träning av kognitiva funktioner.

Tid: 13.30-16.00.

Plats:

Komikapp AB
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma

Målgrupp:
All personal som arbetar på olika LSS-verksamheter.

Kostnadsfritt.