Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

INSTÄLLT! 27 september. Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinneskommunikation för våra äldre?

INSTÄLLT!
Hur kan vi bidra till sinnesnjutning och sinneskommunikation för våra äldre? Berättelser och tips ifrån vardagen. Hur kan vi som personal och anhöriga stödja personer med demens att uppleva sinnesnjutning? Hur skapar vi en meningsfull tillvaro för individen? Konkreta tips på hur man kan arbeta med sinnesstimulerande miljöer inom äldreomsorgen.
Föreläsare
Gun Aremyr, fil.mag. leg. arbetsterapeut, har tidigare arbetat med arbetsterapi, anhörigstöd, hemtjänst, minnesutredning, psykogeriatrik och varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden. Gun har även föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och samtidig demenssjukdom.
Komikapp är ett hjälpmedelsföretag med inriktning inom kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel. Vi visar våra populära produkter inom välfärdsteknik bland annat Mobii KomiAktiv och Virotea VR. Vi kommer under eftermiddagen att prata om vikten av att stimulera alla våra sinnen samt visa flera av våra produkter inom kognition, sinnesstimulering och trivsel & glädje.
Målgrupp
All personal som möter äldre och personer med en kognitiv sjukdom/demens.

Varmt välkomna!

Datum: 27 september 2023
Tid: 9:00 -15:30, lunch 12:00-13:30
Plats: Komikapp, Råsundavägen 4, Solna.
Pris: 1095 kr + moms. Fika och lunch ingår.

 

Sista anmälningsdag: 5 september, anmälan görs nedan. Begränsat antal plaster.
Fika och lunch ingår.
Avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till den 6 september.
Efter det debiteras full kostnad, anmälan är inte personlig.