4 oktober. Daglig verksamhet/LSS – Aktivitet och kvalitét

Välkomna till vårt webinar om Aktivitet och kvalitét inom Daglig verksamhet/LSS. Ulf Forsell, vår säljare,  presenterar strategier och hjälpmedel som hjälper personer med kognitiv svikt att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper personer att öka deras delaktighet och självständighet. Komikapp har många fina produkter som förhöjer livskvalitén i vardagen. Produkter som ger lugn och trygghet. Målet är att öka gemenskapen och ge användaren utmaningar som ger personlig utveckling samt ger dagarna meningsfullt innehåll. 

Datum: 4 oktober

Tid: 10:00-10:30