Vi får många frågor om rengöring av våra terapikatter och här följer en instruktion.

Korrekt rengöring är viktigt för att undvika att skada elektroniken inuti och för att säkerställa säker hantering. Om terapikatten används av flera personer rekommenderar vi förebyggande hygienåtgärder genom att tvätta händerna före och efter användning.  

OBS: Terapikatten går ej att tvätta i maskin och skall ej blötläggas