DVD skivor

DVD-filmer – för en lugnare miljö. Här följer ett antal fantastiska DVD-filmer som väcker känslor och stimulerar till samtal. Ljudet som hörs i bildspelen är relaterade till dess tema. Ibland dyker det upp en välkänd sång kring den bild som visas. Till DVD:n medföljer ett studiehäfte med faktatext samt tips på sinnesstimulerande aktiviteter för känsel, lukt och smak. Filmens upplägg är anpassat för människor inom äldrevård och omsorg.

Det verkar som vi inte kan hitta det du letar efter.