DVD skivor

DVD-filmer – för en lugnare miljö. Här följer ett antal fantastiska DVD-filmer som väcker känslor och stimulerar till samtal. Ljudet som hörs i bildspelen är relaterade till dess tema. Ibland dyker det upp en välkänd sång kring den bild som visas. Till DVD:n medföljer ett studiehäfte med faktatext samt tips på sinnesstimulerande aktiviteter för känsel, lukt och smak. Filmens upplägg är anpassat för människor inom äldrevård och omsorg.

Visar alla 9 resultat