Välfärdsteknik – digital visning av interaktiva produkter

10 november.
Henrik Vingevik visar våra tre stora produkter inom välfärdsteknik. Mobii KomiAktiv – en interaktiv projektor. Joyvest en terapeutisk musikkram och Virotea VR som bygger på Virtual Reality (VR). Alla dessa produkter riktar sig mot särskilda boenden, dagliga verksamheter, demensboenden och andra former av boenden inom äldreomsorg och LSS.
Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till en ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

10 november kl. 14.00-14.45

Se hur våra produkter fungerar och kan göra morgondagen meningsfull för den enskilde.

Du deltar via teams och anmäler dig via formuläret nedan.

Skip to content