Hur vi skapar vi en Skola på lika villkor?

14 september.
Komikapp hälsar er välkomna till vårt webinar med Ulf Forsell, säljare på Komikapp. Ett webinar om en Skola på lika villkor för barn och ungdomar med olika behov.

Under webinaret kommer vi att presentera fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleverna att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Inbjudan riktar sig till dig som är specialpedagog, lärare, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och alla andra som träffar barn med motorisk oro i sin yrkesroll.

När? 14 september kl 15.00-15.30

Webinaret är kostnadsfritt och man deltar via videomötesplattformen Teams.

Skip to content