Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Kognition

Med vårt sortiment inom Kognition vill vi skapa förutsättningar till att klara en hel dag i skolan, på jobbet eller i hemmet. Med hjälp¬medel ökar dessa förutsättningar och individen blir delaktig i sitt liv utan att de kognitiva svårigheterna tar över.

Skip to content