Resande Workshop! Skola på lika villkor

Under workshopen kommer vi att presentera fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleverna att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Vill du att vi besöker din arbetsplats?

 

Komikapp hälsar er välkomna till en inspirerande workshop om en skola på lika villkor för barn och ungdomar med olika behov. I anslutning till workshopen har vi också visning av våra hjälpmedel, då har ni också möjlighet att prova produkterna. Föreläsning och produktvisningen tar ungefär 2,5 timma.

 

Inbjudan riktar sig till dig som är specialpedagog, lärare, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och alla andra som träffar barn med motorisk oro i sin yrkesroll.

 

Vi kommer tillsammans överens om ett tillfälle som passar. Kontakta oss för mer information!

 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er!

Skip to content