Leksaker för kontaktstyrning

Att kunna påverka min omgivning och utveckla min självständighet är en svårfunnen nyckel för många barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Detta ställer höga krav på omgivningen att hitta motiverande sätt att träna på för att komma vidare i sin kommunikationsutveckling. En första träning kan vara att trycka på en kontakt som kopplats till en leksak som låter när man trycker på den. Så länge kontakten hålls nere låter leksaken och när man släpper tystnar den – Aha, det är jag som bestämmer! Användaren förstår att det är han/hon som styr. Man kan också sätta på och stänga av leksaken genom att trycka på kontakten. Leksakerna på denna sida är anpassade för sladd med teleplugg. Se markering på respektive produkt för att se om det är orsak/verkan eller till/från.

Det verkar som vi inte kan hitta det du letar efter.