Vibrationer

Tydlig orsak/verkan effekt av produkterna som vibrerar. Vibrationen ger användaren sinnesstimulering. De känns olika att ta på och känns olika beroende på vilken del av kroppen de används.

Endast ett sökresultat