Trivsel & Glädje inom äldreomsorgen

2 november.

Komikapp hälsar er välkomna till vårt webinar om Trivsel & Glädje inom äldreomsorgen med Henrik Vingevik, säljare på Komikapp.
Låt oss presentera strategier och hjälpmedel som hjälper personer med demenssjukdom att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

 

Sensomotoriska hjälpmedel hjälper personer att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Komikapp har många fina produkter som förhöjer livskvalitén i vardagen för den äldre.

 

Inbjudan riktar sig till all personal inom demensvård och annan äldreomsorg.

2 november kl 10-10.30

 

Webinaret är kostnadsfritt och man deltar via videomötesplattformen Teams.

Skip to content