Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Trivsel och glädje i äldreomsorgen.

Välkomna till vårt webinar om Trivsel & Glädje inom äldreomsorgen med Ulf Forsell, säljare på Komikapp.

Låt oss presentera strategier och hjälpmedel som hjälper personer med demenssjukdom att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Sensomotoriska hjälpmedel hjälper personer att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Komikapp har många fina produkter som förhöjer livskvalitén i vardagen för den äldre.

Vi erbjuder tre olika tillfällen, du deltar via Teams. Anmäl dig nedan, kostnadsfritt.

21/9 kl. 9-9.30
24/10 kl. 9-9.30
21/11-9-9.30