Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Gamla Minnen

599 kr

Dialogverktyg för demensvården. Med bilder som man har en relation till ökar chansen att minnen väcks. För målgruppen är tydliga, färgstarka bilder viktigt.

Skip to content