Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

HJÄLPMEDEL SOM GÖR SKILLNAD

Med kunskap, respekt och ansvar utvecklar vi tjänster och produkter som höjer livskvaliteten och delaktigheten för människor med extra behov, anhöriga och personal.

Att NPF-anpassa skolan, för en skola på lika villkor ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder de äldre trivsel och glädje genom bland annat väldfärdsteknik och vi inreder sinnesstimulerande miljöer för alla åldrar.

Skola

Vi presenterar fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Här hittar du hjälpmedel för koncentration. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleven att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Daglig verksamhet / LSS
Låt oss presentera produkter
och hjälpmedel som hjälper
personer med kognitiv
svikt att få en bra balans
mellan aktivitet och återhämtning.
Äldreomsorg

Här har vi produkter för er som arbetar inom äldreomsorgen eller har en anhörig som behöver det lilla extra för att få trivsel och glädje i sin tillvaro. 
Välfärdstekniken är ett växande område inom äldreomsorgen. Här hittar ni våra interaktiva produkter.


Sinnesstimulerande miljöer
Komikapp erbjuder produkter till er sinnesmiljö inom bland annat förskola, skola, äldreomsorg och daglig verksamhet. Vi vill vara er idébank, ge tips om hur ni kan anpassa er befintliga miljö, eller nybyggnation. Sinnesstimulering är ingen lyx utan ett grundläggande mänskligt behov.
Kognition

Med vårt sortiment inom kognition vill vi skapa förutsättningar till att klara en hel dag i skolan, på jobbet eller i hemmet. Med hjälpmedel ökar dessa förutsättningar och individen blir delaktig i sitt liv utan att de kognitiva svårigheterna tar över.

Motorik och Lek
Här hittar ni produkter som stimulerar barn och vuxna till att utmana sin grov- och finmotorik. Våra produkter inom lek inbjuder till olika former av träning, kreativa aktiviteter och social samvaro. 

Webinar & Utbildningar

Vi utbildar både på plats hos våra kunder, via webinar eller på våra kontor i Varberg och Bromma. Vi inriktar oss på tre olika områden, skola, äldreomsorg och sinnesstimulerande miljöer. Önskar ni en skräddarsydd utbildning för ert arbetslag eller er verksamhet, kontakta oss.

Därför väljer du Komikapp!

Hand med tumme upp runt handen är det blåa små stjärnor

Kvalitet

Vi har höga krav på att våra produkter skall vara av allra bästa sort. Vi skapar förutsättningar för ökad livskvalitet och en meningsfull morgondag för den enskilde, det har vi med oss i allt vi gör och framför allt i våra val av produkter.

En glödlampa som lyser

Kunskap

Vi förmedlar kunskap och produkter. Vi vill genom utbildning och upplevelser låta våra kunder uppleva våra produkter genom sina sinnen. Vi kan det vi gör och vill vara er trygghet.

Ett rosa hjärta

Serviceglädje

Vi finns med er hela vägen, det kan handla om att hitta ett litet hjälpmedel för en skola på lika villkor eller att inreda en stor sinnestimulerande miljö. För oss är alla kunder lika viktiga.

Katalog 2023 / 2024

Nyhetsbrev

Ta del av våra tips och nyheter,
när vi har utbildningar och andra event!

Nyhetsbrev

Ta del av våra tips och nyheter, när vi har utbildningar och andra event!

Skip to content