Sittdyna Protac Bolldyna™ 30x35cm, 38mm bollar, Dark Grey

1169 kr

Sittdyna Protac Bolldyna™ stimulerar sinnena och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Den har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI). Protac Bolldyna™ är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis tryck. Teorin utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesintryck och hur man kan påverka olika sinnesstimuli via tyngd och tryck i det taktila sinnet beröringssinnet) i huden och det proprioceptiva sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder.

Lägg till bland favoriter
Lägg till bland favoriter
Sittdyna Protac Bolldyna™ 30x35cm, 38mm bollar, Dark Grey
Sittdyna Protac Bolldyna™ 30x35cm, 38mm bollar, Dark Grey

1169 kr

1169 kr

Skip to content