Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Sitta stilla

Varför har en del personer svårt att sitta stilla? Det är ofta en effektiv strategi att vara i rörelse för att hålla koncentrationen och vakenheten igång samt ett sätt att känna sin kropp. Genom att erbjuda ett rörligt sittande samt något tungt att ha i knät underlättar vi för personen så att det fungerar att sitta stilla en längre
stund. Vi förstärker informationen om var man har den egna kroppen i förhållande till sig själv och andra.

Skip to content