Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Komikapp Integritetspolicy  Giltig från: 2020-02-01

 

Målsättningen med Komikapps hantering av personuppgifter är att de registrerade skall känna sig trygga med att Komikapp hanterar deras personuppgifter på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Komikapps hantering av personuppgifter utgår från principen att de personuppgifter som finns registrerade hos oss inte skall riskera den personliga integriteten hos de registrerade. Komikapp vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de registrerades rättigheter. Genom vårt kontinuerliga arbete med kvalitetssäkring följer vi upp vår hantering av personuppgifter från flera perspektiv såsom exempelvis lagefterlevnad, informationsminimering, underleverantörsuppföljning (tekniska system) och informationssäkerhet.

 

 

Personuppgiftsansvar

Komikapp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som är nödvändig för att kunna hantera administrativa uppgifter i samband med köp av produkter. Då Komikapp är ett privat bolag kan inte personuppgifter som lämnats till oss bli allmänna handlingar och lämnas ej heller till tredje part förutom i de fall vi blir ålagda att göra detta av offentlig myndighet som med stöd av relevant lagstiftning har rätt att begära detta.

 

 

Vilka har tillgång till mina personuppgifter?

Komikapps interna personal har tillgång till dina personuppgifter samt vid behov, och enligt överenskommelse med dig, uppdragstagare som utför en tjänst knuten till en kundleverans. För alla uppdragstagare/underleverantörer finns ett personuppgiftsavtal skrivet som en bilaga till affärsavtalet.

 

 

Registrerade

De vars uppgifter är registrerade hos Komikapp är antingen privatpersoner eller tjänstutövare som är intresserade av Komikapps produkter och erbjudande. Komikapp behandlar även personuppgifter för samarbetspartners, underleverantörer, egen personal samt arbetssökande.

 

 

Vilka personuppgifter hanterar Komikapp?

Personuppgifter som lämnas till Komikapp är administrativa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna sälja och leverera produkter till dig som kund. Exempel på uppgifter som vi hanterar är:

– För och efternamn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Organisatorisk tillhörighet (företagsbeställningar)
– IP-adress

 

Komikapp hanterar inte känsliga personuppgifter t.ex. ditt personnummer. I det fall du, som privatperson, använder dig av de olika betalningslösningar vi tillhandahåller, tex. Klarna eller Swisch, gäller de villkor som du har med din bank respektive Klarna. Inga personuppgifter skickas mellan Komikapp och dessa utan endast löpnummer för betalningar. För dig som beställer i tjänsten använder vi dina uppgifter för att kunna informera din arbetsgivare om vem som gjort en beställning.

 

Kundregister/Marknadsföring Komikapp har ett berättigat intresse att föra kundregister. Bl.a. av administrativa bokföringsskäl (bokföringslagen) men också för att marknadsföra produkter, till befintliga och potentiella kunder, som Komikapp erbjuder. Komikapp använder också uppgifterna för att på olika sätt kunna kontakta dig som kund. Nyhetsbrev Du har möjlighet att, via E-post, prenumerera på Komikapps nyhetsbrev där du kan få information om produkter eller inhämta kunskap om det specialistområden som Komikapp verkar inom.

 

Du väljer själv om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev och kan när som helst säga upp prenumerationen under ”mina sidor” eller genom att klicka på ”säg upp prenumeration” i nyhetsbrevet som du erhåller via E-post. Hur samlar vi information? Du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med att du blir kund hos oss. Du godkänner behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy i samband med att du skapar ditt konto. Om du senare vill återta ditt godkännande kontaktar du oss. Du kan också redigera eller göra tillägg till dina uppgifter under ”mina sidor” när du loggat in på websidan samt när du har kontakt med oss i ärenden som berör dina beställningar eller ditt konto.

 

 

Personal

För intern personal och konsulter behandlas personuppgifter i enlighet med denna policy samt eventuellt även i anställnings-/konsultavtal. Arbetssökande som söker anställning och skickar in sin ansökan med personuppgifter kan när som helst återkalla dessa. Cookies På Komikapps hemsida använder vi Cookies. En cookie (”kaka”) är en liten textfil som lagras på din dator. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Andra cookies används för att optimera din användarupplevelse och möjliggöra för oss att ge dig relevant marknadsföring.

 

Genom att klicka på ”jag samtycker” godkänner du vår användning av cookies. I integritetspolicyn kan du även läsa om hur du kan radera eller blockera cookies samt ta tillbaka lämnat samtycke. Du kan även göra inställningar för cookies på den enhet du använder för att besöka Komikapps hemsida. Mer information om detta hittar du i hjälpavsnitt för webbläsare som finns för din enhet. Analysverktyg för webbstatistik Komikapp använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen.

 

Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genomdin användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och lagras av Google. Denna information används i syfte att presentera besöksstatistik, statistik över det mest lästa innehållet mm. Komikapp använder denna information för att utveckla och förbättra vår hemsida. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

 

 

Mer information

Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter, vill begära ut registeruppdrag, ändra uppgifter eller begära att bli glömd är du välkommen att kontakta oss på Komikapp. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida. Om du vill läsa mer om dina rättigheter som registrerad kan du gå in på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Skip to content