Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

NY FORSKNING BEKRÄFTAR:

Protac Bolltäcke® har en positiv effekt på barn med ADHD. Läs artikeln här. 

 

 

EN MAMMAS BERÄTTELSE

Bolltäcket gör en otrolig skillnad. När Ville var två och halvt år fick han diagnosen Angelman syndrome, en motorisk och kognitiv funktionsnedsättning som även påverkar den språkliga utvecklingen. Läs berättelsen här. 

 

 

INTERVJU MED HELENA KUBICEK BOYE, leg. psykolog och sömnexpert 2020-02-04

Man kan nu läsa och höra mycket om tyngdtäcken. För att klargöra lite kring alla frågor i ämnet har vi gjort en intervju med Helena Kubicek Boye som är leg. psykolog och sömnexpert. Helena arbetar till vardags som psykolog på Arlöv Vårdcentral och anlitas även som inspirationsföreläsare. Läs intervjun här.

 


HJÄLPER TYNGDTÄCKEN VID GRAVA SÖMNPROBLEM
En uppföljningsrapport av tyngdtäcken efter 3 månaders användning. 2014. S Lindegren och C Elophe-Andersson. Av 50 deltagare är 34 st nöjda eller mycket nöjda med sitt täcke. Läs hela artikeln här

 

 

BEHANDLING AV SÖMNSVÅRIGHETER HOS BARN MED ADHD
Vetenskapligt fördjupningsarbete 30 p av Malin Pettersson, HT 2014, Linköpings Universitet.Resultatet som framkommit har varit mycket positivt. En klar majoritet är mycket nöjda medtyngdtäckets effekt och har sett en förbättring hos sina barn främst vad gäller sömn ochinsomningstid. En del har även märkt av en förbättring under dagtid.
Behandling av sömnsvårigheter

 

 

UPPF AV BEHANDLING MED TYNGDTÄCKE
” Uppföljning av Barn och ungdomar 0-18 år i Västra Götaland som har behandling med tyngdtäcke”. Verksamhetsuppföljning av Bosse Zetterlund och Ellen Odéus, HT 2013, Västra Götalandsregionen.Resultatet visar att 75% av de tillfrågade upplevde god nytta med sitt tyngdtäcke. Uppf av beh med tyngdtäcke

 

 

SLUTRAPPORT PROJEKT LUGNA RUMMET 2011-2014
Slutrapport Projekt Lugna rummet 2011-2014 Centrum för psykiatriforskning, projektledare Anna Björkdahl, 2014, Stockholms läns landsting. Projektet påvisar positiva resultat då bl a tyngdtäcken används i lugna rum inom Barn- & ungdomspsykiatrin.
Läs hela rapporten här

 

 

USE OF BALL BLANKET IN ADHD
Projektet genomfördes 2008 till 2010 av Bilenberg N och Hvolby A. Publicerades augusti 2010, i Nordic Journal of Psychiatry.Resultatet indikerade att barnen, när de sov med Protac bolltäcke hade en snabbare insomning, färre uppvaknande under natten samt att lärare såg en förbättrad koncentration under dagtid. Läs abstractet här nedan:
Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems

 

 

SINNESINTEGRATION
Arbetsterapeut Charlotte Andersens senaste forskning om Sinnesintegration bidragit till ny kunskap om förhållandet mellan psykisk sjukdom och sensoriska störningar. Arbetsterapeut Charlotte Andersen verkar inom Syd danska Universitets forskningsenheten och är utbildad i teorin Sensory Integration. Hon har 18 års erfarenhet inom psykiatrin. Charlotte föreläser på internationella kongresser och artiklar har publicerats om hennes arbete. Läs hennes studie här.

 

 

Skip to content