Komikapp är ett företag i hjälpmedelsbranschen. Med kunskap, respekt och ansvar utvecklar vi tjänster och produkter som höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov, anhöriga och personal. Komikapp är rikstäckande i Sverige. Vår marknad sträcker sig även till de skandinaviska länderna och Europa.

 

 

Vår mission
Komikapp vill genom mötet med människor förmedla kunskap om, väcka nyfikenhet och behov av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Vi vill vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad. Vi finns för människor med extra behov.

 

 

Vår vision
Vi vill bli störst på kognitiva produkter i Sverige.

 

 

Moderbolag

 

AdderaCare

 

Vårt moderbolag heter AdderaCare. AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedels- och hemsjukvårdssektorn. Företagen arbetar med produkter som hjälper människor att utvecklas, må bättre och hantera sin vardag på ett enklare sätt. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de sex dotterbolagen Trident Industri AB, Amajo AS, Erimed International KBHuka B.V  och Kom i Kapp AB.

 

 

 

     Amajo AS               Bildresultat för huka.nl         Kom i Kapp