Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Komikapp är ett företag i hjälpmedelsbranschen med fokus på kognitivt stöd.  Med kunskap, respekt och ansvar utvecklar vi tjänster och produkter som höjer livskvalitet och delaktighet för människor med extra behov, dess anhöriga och personal. Komikapp är starkast i Sverige men finns även i Europa.

Komikapp vill genom mötet med människor förmedla kunskap om, väcka nyfikenhet och behov av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Vi vill vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad. Vi finns för människor med extra behov.

 

Engagerade och långsiktiga ägare.
Komikapp är en del av MedCap, ett nordiskt investmentbolag som satsar på etablerade företag inom life science med stor utvecklingspotential. 

 

Skip to content