Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Motorik och lek

Att på olika sätt träna och stimulera sin motorik är viktigt. För att kunna erbjuda olika aktiviteter både ute och inne har vi mycket att välja på för alla åldrar och förmågor. Att få gunga ute stimulerar många sinnen. Pussel och våra aktivitetstavlor tränar finmotoriken och inleder till samtal.

Skip to content