Rörelse och motorik

“Jag gillar att röra på mig även om min förmåga är begränsad”