Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Protac KneedMe®

Ett sinnesstimulerande knätäcke som skapar lugn och trygghet. Protac KneedMe® placeras i knät och genom bollarnas tyngd och tryck får användaren en tydlig avgränsning av kroppen vilket skapar lugn och trygghet. Knätäcket kan användas vid olika aktiviteter under dagen exempelvis i vilstol, rullstol, vid måltider och andra stunder.

Skip to content