Interaktiva produkter

Interaktiva produkter i form av välfärdsteknik blir ett allt vanligare inslag i äldreboenden och LSS-verksamheter. Tekniken kan höja livskvaliteten hos omsorgstagarna.