Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Hjälpmedel för koncentration

Time Timer® är ett viktigt hjälpmedel för personer som behöver förstå tid och tidsåtgång. Även om man inte kan klockan ger Time Timer® möjlighet att förstå hur mycket tid som är kvar eller när tiden är slut. Time Timer® vara det hjälpmedel som skapar mest självständighet, delaktighet och förutsättningar för en vardag på lika villkor.

Skip to content