Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Mobii KomiAktiv

Mobii KomiAktiv stimulerar användaren till social interaktion, fysisk aktivitet och träning av kognitiva funktioner. Enheten är utrustad med över 100 olika färdiga aktiviteter som är särskilt framtagna, och bevisat effektiva, för användning inom äldreomsorgen.

Skip to content