Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Säkerhetsinformation för inköp från Komikapp AB

Tack för att ni valt att köpa in produkter från Komikapp AB. Komikapp levererar sinnesstimulerande hjälpmedel till alla individer och alla åldrar. Våra kunder är verksamheter inom vård, skola och omsorg samt privatpersoner. Vi vill uppmärksamma er på nedan säkerhetsinformation så att ni känner er trygga med den produkt ni valt. Denna säkerhetsinformation är utformad att gälla för ALLA produkter i Komikapp´s sortiment. För att undvika person och/eller sakskada skall säkerhetsinformationen läsas och beaktas. Studera också eventuell bruksanvisning innan du installerar eller börjar använda produkten. Tillverkaren kan ej ta ansvar för felaktig inkoppling och/eller användning. Tex. varningsföreskriften ”ej för barn under tre år” måste kopplas samman med den miljö där produkten skall användas samt personens egna förmåga.

 

Gör din egen bedömning vem som skall använda produkten och i vilka situationer.
Gör din egen bedömning om miljön där produkten skall användas är lämplig.

 

Användning av personer med nedsatt förmåga:
Gör bedömningen om produkten kan användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga. Personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap om hur produkten skall användas skall vara under uppsikt eller har fått anvisningar om hur produkten fungerar av den person som ansvarar för personens säkerhet.

 

Ex på frågeställningar kan vara:
Tål produkten att:
Bitas på?
Falla i marken?
Ryck och drag?
Slag?
Vassa föremål?
Föreligger det risker med:
Kvävningsrisk?
Brand?
Överstimulering? (tex epilepsi)

 

Känner ni er osäkra är ni varmt välkomna att kontakta oss på Komikapp så kan vi gemensamt resonera oss fram till lämplig användning av produkten.
Vi har många års erfarenhet av hur vårt material används i olika miljöer för olika användargrupper.

 

Tack för att ni följer våra råd och föreskrifter.
Hoppas ni blir nöjda med ert köp.
Komikapp AB

Skip to content