Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Komikapp AB’s miljöpolicy

 

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

 

Vi åtar oss att skydda miljön inklusive förebyggande av förorening, uppfylla bindande krav samt att ständigt förbättra verksamhetssystemet
Vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att hitta lösningar som bidrar till en bättre miljö.

 
Skip to content