Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Generell instruktion för rengöring av Komikapps produkter.

Komikapp rekommenderar att i första hand använda ljummet vatten med mild tvål- eller diskmedelslösning och fuktig trasa. Denna rengöringsmetod kan användas på de flesta av Komikapps produkter.

 

 

Verksamheter/situationer med särskilda hygienkrav

För särskilt krävande miljöer med höga hygienkrav rekommenderar vi att ni använder våra desinficerande våtservetter.  De innehåller ej alkohol eller starka lösningsmedel och har dokumenterad desinficerande effekt. Dessa används av många sjukhus och vårdinrättningar där t.ex. alkoholbaserad ytdesinfektion inte kan användas med anledning av patientsäkerhet eller egenskaperna i det material som skall rengöras.

 

 

Produkter som innehåller elektronik

För produkter med inbyggd elektronik uppmanar vi till särskild försiktighet med vätskor för att säkerställa att vätska inte når de känsliga elektronikkomponenterna (produkternas yttre delar kan torkas av enligt ovan).

 

 

Produkter med absorberande material

För material som kan förväntas absorbera fukt (t.ex. trä eller papper) skall särskild försiktighet vidtas med våt rengöring för att undvika slitage eller skada på produkten.

 

 

Produkter som tål isopropanolbaserad ytdesinfektion

För sängar, podier, mjuka mattor, sittsäckar, bollhav, lilla huset samt en del av våra Protacprodukter (gäller ej tyngdtäcken, tyngvästar med tillbehör) kan utöver ovan våtservett även alkoholbaserad ytdesinfektion användas. Ytdesinfektion skall i detta fall ske med trasa fuktad av ytdesinfektion eller våtservett och ej hällas eller sprayas på.

Observera att bruksanvisningar för enskilda produkter kan innehålla för produkten särskilda instruktioner för rengöring. Särskild instruktion i bruksanvisning gäller före ovan och bruksanvisningen skall alltid läsas innan rengöring.

Skip to content