Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Aktivitetstavlor och trälek

Aktivitetstavlor passar för både skola och förskola. Såväl i klass-, aktivitets- som i väntrum och korridorer. Få ro en stund! Sortera, placera, plocka bort. Olika aktivitetsmaterial gjorda av vackert och gediget trämaterial.

Skip to content