Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Paletto

Paletto är utvecklad med utgångspunkt från ett barns perspektiv och kan följa barnets utveckling och därmed användas under en lång tid. Paletto är flexibel och enkel att använda. Den stimulerar till lek och motiverar användaren till träning av kognitiva och motoriska funktioner samt kommunikation. Med Paletto kan man bl.a. träna aktivt lyssnande, associationsförmåga, minne, uttal, begrepp och ordförståelse. Med sin mjuka form och färgade knappar i kontrastrika färger lockar den till nyfikenhet och intresse hos användaren.

Visar alla 3 resultat

Skip to content