Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Protac Bolltäcke™

Tyngdtäcke Protac Bolltäcke™ är ett erkänt hjälpmedel mot sömnstörningar och motorisk och psykisk oro hos både barn, vuxna och äldre. Täcket har utvecklats i linje med arbetsterapeutiska principer om sinnesintegration och har en vetenskapligt dokumenterad effekt. Tyngdtäcke Protac Bolltäcke™ har effekt vid både lättare och allvarligare sömnproblem.

Skip to content