Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Webinar för er!

Vi har fyra olika webinar som du här kan anmäla intresse för. Vi bokar då ett datum och en tid som passar dig och ditt arbetslag.

Sinnesstimulerande miljöer – Vi går igenom hur man bäst utformar en sinnesmiljö som ska kunna användas till både aktivitet och vila. Vi presenterar olika ideér och lösningar

Välfärdsteknik – Vi visar våra tre stora produkter inom välfärdsteknik. Mobii KomiAktiv – en interaktiv projektor. Joyvest en terapeutisk musikkram och Virotea VR som bygger på Virtual Reality (VR)

Trivsel och glädje inom äldreomsorgen – Vi presenterar strategier och hjälpmedel som hjälper personer med demenssjukdom att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper personer att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Skola på lika villkor – Vi presenterar fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleverna att öka deras delaktighet och självständighet samt att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

För att boka ett webinar, fyll i formuläret nedan.

Skip to content