Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Swnx® One (plast)

656 kr

Swnx® är en uppfinning som gör det lättare att inkludera motoriskt oroliga barn i skolan, på förskolor och vid middagsbordet i hemmet. Det är en enkel lösning, som ger livliga barn möjlighet att sitta still samtidigt som de får ett frirum till att röra sig under bordet.

Artikelnr: 504640 Kategorier: ,

Beskrivning

Mått: Ø 31 cm.

Material: Plast

Generationer av barn med motorisk oro har upplevt tillrättavisande, repressarier och exkludering i klassrummet och i andra sociala sammanhang. Detta problem kan Swnx® hjälpa till att lösa.

Vem har nytta av Swnx®?

Barnet: Swnx® är framtagen för barn med oro i kroppen. Många barn har svårt att upprätthålla koncentrationen utan att de rör på sig. Skolgång med stillasittande arbete är svårt för de här barnen, då de ofta blir tillrättavisade och kritiserade.

Klasskamrater: Oroliga barn som vippar på stolen eller ständigt rör på överkroppen kan vara störande eller distraherande för klasskamraterna. Det kan skapa konflikter som går ut över trivseln i klassen. Med Swnx® kan barnen röra sig under bordet och stör på så sätt inte bänkkamraten.

Läraren: En eller två oroliga elever kan vara en frustation för läraren som ska hålla ordning i en hel klass. Det kräver koncentration att förmedla kunskap i sitt ämne, att se till att alla deltar i undervisningen och att de har förstått uppgifterna. Men hjälp av Swnx® blir det lättare ett lugn i klassrummet.

Familjen: I hemmet upplever föräldrar till barn med behov av att röra sig, att det kan vara svårt att genomföra en måltid eller andra stillastittande aktiviteter utan att det uppstår konflikter. Här kan en Swnx® under bordet hjälpa till att få en måltid i lugn och ro med samtal och trevlig samvaro.

Vad påverkar Swnx® ?

Koncentration: När vi ska koncentrera oss och lära oss nytt är det viktigt att tänka på en sak. I en inlärningsprocess kan man inte göra fler saker samtidigt. Om ett barn som har svårt att sitta still ska fokusera på att inte röra sig, går det ut över den kapacitet som behövs för den intellektuella inlärningen i klassrummet.

Oro: Barn med oro i kroppen är ofta inte själva medvetna om att de rör på sig. De kan låta bli att röra på sig om de tänker på det, med det resultatet att de inte klara av att fokusera på något annat.

Arousal: Arousal är hjärnans nivå av vakenhet. Är den för låg är vi frånvarande. Barn kan ha svårt att reglera arousal till inlärningssituationer som kräver fokusering och koncentration. De använder rörelse till att hålla sin arousal uppe. Tvingas de att sitta helt stilla, blir de frånvarande och har svårt att ta in ny kunskap.

Självkänsla:  Självkänslan påverkas av vår egen upplevelse av att klara av saker och uppgifter. När motoriskt oroliga barn ständigt tillrättavisas påverkas deras självkänsla negativt. Med Swnx® kan barnet få utlopp för behovet av att röra på sig och klagomålen blir färre. Självkänslan växer och barnet känner sig sett.

Skip to content