Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Kognition

Med vårt sortiment inom Kognition vill vi skapa förutsättningar till att klara en hel med allt vad det kan innebära. Med hjälp¬medel ökar dessa förutsättningar och individen blir delaktig i sitt liv utan att de kognitiva svårigheterna tar över.

Skip to content