Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Välfärdsteknik

Under detta produktområde samlar vi de produkter som ryms inom ramen för begreppet välfärdsteknik. Vi utgår från den definition som Socialstyrelsen använder och som sammanfattar vad välfärdsteknik är:
Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

Skip to content