Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Protac Bolltäcke™ Flexible

Flexible är sytt så bollarna i täcket blir väl utspridda över kroppen. Detta tyngdtäcke ger ett kraftfullt taktilt stimuli, dels på grund av sin vikt, dels då varje rörelse hos brukaren genererar nya punktvisa tryck på kroppen.
Alla tyngdtäckesmodeller finns i materialen bomull och Trevira CS (flamskyddat).

Skip to content