Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Mjuklek

Stora allmänutrymmen i skola och förskola tar mycket energi från barnen. Många verksamheter ser skillnad när de skapar sinnesrum eller ”rum i rummet” och erbjuder därför en avskildhet med t ex vårt Lilla Huset eller en Tumlegrop. Med podier, madrasser och speglar kan vi skapa fantasifulla miljöer som ger tydlighet och möjlighet till att varva ner. Barns stress tar vi på allvar och med våra sinnesrum gör vi skillnad!

Skip to content