Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Sinnesstimulerande miljö

Grundidén med sinnesstimulerande miljöer är att erbjuda personer sinnesstimulering i en anpassad miljö kopplat till ett speciellt förhållningssätt. Genom att stimulera syn, hörsel, lukt, smak och känsel i en kravlös miljö kan man erbjuda individen stimulering utan intellektuell ansträngning. Den trötta hjärnan får vila från den ofta överstimulerande miljön hon normalt befinner sig i. Komikapp inreder Sinnesrum inom förskola, skola, äldreomsorg, daglig verksamhet, psykiatriska slutenvården och kriminalvården.
Vi vill vara er idébank, ge tips om hur ni kan anpassa er befintliga miljö, eller nybyggnation.
Vi rekommenderar att våra sinnesstimulerande produkter alltid bör upplevas under uppsikt av ansvarig vuxen/pedagog.

Skip to content