Kvalitet

Kunskap

Service-
glädje

Categories

Skola

Låt oss presentera fungerande strategier som hjälper elever med neuropsykiatriska svårigheter att bibehålla energin under hela dagen. Här hittar du hjälpmedel för koncentration. Sensomotoriska hjälpmedel hjälper eleven att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.

Skip to content